Skip to main content

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens kring fasadputs och murning av hus och fastigheter, olika fasadsystem och murade fasader. Vi jobbar med kvalitet och miljötänk i fokus och försöker alltid att hitta fram till de bästa lösningarna för våra kunder.

Titta gärna in i vårt stora referensbibliotek där vi visar tidigare fasadrenoveringar av äldre och historiska byggnader samt moderna nyproduktioner.

Vi är utbildade och auktoriserade

 • Utbildade och auktoriserade enligt PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER
 • Certifierad fasadentreprenör genom Mur & Putsföretagen.
 • Certifierad Weber fasadentreprenör Murning & Putsning Klass 1.
Referenscase - Gustav Vasa Kyrka
Nyproduktion
 • Fasadsystem – puts och isolering
 • Murningsarbeten – husgrunder, tegelfasader
 • Avfärgning av puts
Balkonger
 • Renovering av balkonger, omgjutning och underhåll
Fasadrenovering
 • Renovering av gammal puts
 • Tvättning, lagning och avfärgning
 • Tilläggsisolering
 • Reparation av tegelfasader
Övrigt
 • Murning och renovering av skorstenar
 • Plattsättning
 • Renovering av badrum och kök
 • Utbyte av gamla och insättning av nya klinkers och kakel

Gustav Vasa Kyrka

Stockholm 2016-2017

Gustav Vasa kyrka ligger vid Odenplan i Stockholm. Kyrkan ritades i början av 1900-talet av arkitekten Agi Lindegren och uppfördes av byggmästare O. Lindegren. Murarna är av putsat tegel och kupolens stomme är av trä. Portaler och kapitäl är av huggen kalksten.

2016 fick vi uppdraget att blästra, putslaga och måla kyrkans fasad med KC-färg, och kyrkan stod sedan färdigställd våren 2017.

Fler bilder och info i vårt referensbibliotek

Vi satsar på miljö och kvalitet!