Skip to main content

Om företaget

Fasadteknik - sedan 1994

Ett team av mycket erfarna murare och plattsättare

Fasadteknik bildades 1994 och består av ett 25-tal mycket kunniga och erfarna murare och plattsättare. Tillsammans har vi 226 år inom yrket! Vi behärskar alla tänkbara material och tekniker för att skapa hållbarhet och estetik.

Våra uppdrag har genom åren haft stor variation, vilket ständigt utvecklar vår förmåga att utföra våra uppdrag säkert och effektivt.

Våra kunder är allt från stora beställare till mindre företag, bostadsrätter och privatpersoner.

Vi utför alla arbeten som har med murning, puts, kakel och klinker att göra. Objekten varierar från slott och kulturbyggnader till industribyggnader, flerfamiljshus och villor.

Referenscase - Kvarnholmen

Miljö och kvalitet

För oss är kvaliteten och miljön helt avgörande. Det är därför vi arbetar utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och målet för en certifiering enligt ISO-standarderna ISO 9001 och 14001 (Kvalitet respektive Miljö) är nu nära. Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Fasadteknik erhöll certifikaten i början av 2020. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar.

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)
mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38
www.fasadgruppen.se

Kvarnholmen

Stockholm 2014-2015

Kvarnholmen, som ursprungligen hette Hästholmen, var i stort sett obebyggd fram till slutet av 1700-talet, då välbärgade stockholmare lät uppföra sommarvillor på ön. I slutet av 1800-talet togs delar av ön i anspråk för industri och bostadsbyggelse.

Kooperativa Förbundet äger fortfarande Kvarnholmen, och dess byggnader präglar ön än idag. KF:s personalbostäder från 1930-talet är bebodda och hyrs ut som hyresrätter.

2014 fick vi uppdraget att renovera tegelfasaden och byta ut trasiga tegelstenar. Vi lade även nya fönsterfall samt murade om vissa partier på fasaden, bilade ner den gamla kvaderputsen och putsade nya kvadrar.

Fler bilder och info i vårt referensbibliotek