Skip to main content

Våra tjänster

Nybyggnation

Vår vision på Fasadteknik är att skapa hållbara fasader för att kunna bidra till ett mer varaktigt och beständigt samhälle. Vi ser framför oss ett samhälle med vackra byggnader och god livsmiljö för alla människor.

Putsade fasader

Vi på Fasadteknik har en omfattande kompetens kring puts och jobbar med alla olika typer. Vi har kompetens från nybyggnation till avancerade restaureringsuppdrag av kulturklassificerade fastigheter.

Vi arbetar med de allra modernaste fasadsystemen, där både extra tätningar och ventilering ingår utöver smarta isoleringslösningar. Provade system som klarar Boverkets tuffa regler med både projektering och utförande i nära samverkan med de olika tillverkarna, som också utbildar och ibland även certifierar vår personal i sina system.

Murade fasader

Murade fasader är ur ett livscykelperspektiv bland det mest ekonomiska man kan välja för sin fastighet. Tegel är ett material vars popularitet tycks öka hela tiden. Numera finns också många duktiga tillverkare och en fantastisk variation. Det gör att man idag också har stor möjligheter att hitta lösningar till både utmanande arkitektur som struktur och färg.

Med dagens metoder ges även en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Att mura fasader är bara en del av vår kompetens. Vi murar även socklar, skalmurar, innerväggar, utfackningsväggar samt glasbetong och kan även skapa spännande innemiljöer. Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, förankring och tilläggsisolering av tegelfasad.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens kring fasadputs och murning av hus och fastigheter, olika fasadsystem och murade fasader. Vi jobbar med kvalitet och miljötänk i fokus och försöker alltid att hitta fram till de bästa lösningarna för våra kunder.

Titta gärna in i vårt stora referensbibliotek där vi visar tidigare fasadrenoveringar av äldre och historiska byggnader samt moderna nyproduktioner.

Vi är utbildade och auktoriserade

  • Utbildade och auktoriserade enligt PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER
  • Certifierad fasadentreprenör genom Mur & Putsföretagen.
  • Certifierad Weber fasadentreprenör Murning & Putsning Klass 1.
Referenscase - Gustav Vasa Kyrka
Nybyggnation
  • Fasadsystem – puts och isolering
  • Murningsarbeten – husgrunder, tegelfasader
  • Avfärgning av puts
Övriga tjänster
  • Murning och renovering av skorstenar
  • Plattsättning
  • Renovering av badrum och kök
  • Utbyte av gamla och insättning av nya klinkers och kakel

Scandic Stora Hotellet

Nyköping 2017-2018

Stora Hotellet öppnade 1880 av källarmästare Wilhelm Johansson. Hotellet bytte namn till Hotell Wing. Assemblékällaren låg här tidigare i ett stenhus på samma plats. Nyköpings första telestation låg i Stora Hotellet mellan 1882 och 1892. Systembolagets affär kallad “Gropen” låg i källaren.

2017 började tillbyggnad av Scandic Stora Hotellet i Nyköping med 45 nya lägenheter på 4 våningar. Vi utförde putsentreprenaden i samband med tillbyggnaden under 2017-2018.

Fler bilder och info i vårt referensbibliotek

Vi satsar på miljö och kvalitet!