Skip to main content

Miljö och kvalitet

För oss är kvaliteten och miljön helt avgörande. Det är därför vi arbetar utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och målet för en certifiering enligt ISO-standarderna ISO 9001 och 14001 (Kvalitet respektive Miljö) är nu nära. Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Fasadteknik erhöll certifikaten i början av 2020. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar.

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)
mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38

Vi skapar kvalitet och estestik