Skip to main content

Våra tjänster

Fasadrenovering

Behöver du hjälp med att renovera och energieffektivisera fasaden på din fastighet? Fasaden skyddar din fastighet mot omvärldens påverkan i form av väder, vind och UV-strålning från solljus.

Därför behöver du renovera fasaden

Att underhålla fasaden är en investering för att din fastighet ska hålla under många årtionden framöver. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerade fasader, tak och fönster som är i stort behov av renovering. Genom olika energismarta åtgärder, går det att förbättra energiprestandan betydligt och därmed minska kostnaderna på fastigheten avsevärt.

Klimatsmarta val

Möjligheter till energibesparing är stora i samband med fasadrenovering. Effekterna varierar och beror på både vilka åtgärder som genomförs och de förutsättningar som finns. En nyrenoverad fasad känns alltid trivsammare och mer inbjudande och bidrar ofta till att en hel stadsbilden känns trevligare och tryggare. När fasader renoveras finns flera åtgärder att fundera på när ändå byggnadsställningarna sitter uppe.

 • Renovera balkonger och andra betongarbeten.
 • Tilläggsisolera fasaden.

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering
När det är dags att renovera fastigheten kan det ofta vara lönsamt att samtidigt tilläggsisolera fasaden. Genom att tilläggsisolera den, kan man sänka energikostnaden med upp emot 30 procent.

Förutom lägre drifts- och underhållskostnader, får fastigheten även ett högre andrahandsvärde och skapar en god inomhusmiljö för människor att vistas i.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens

Vi på Fasadteknik har lång erfarenhet och bred kompetens kring fasadputs och murning av hus och fastigheter, olika fasadsystem och murade fasader. Vi jobbar med kvalitet och miljötänk i fokus och försöker alltid att hitta fram till de bästa lösningarna för våra kunder.

Titta gärna in i vårt stora referensbibliotek där vi visar tidigare fasadrenoveringar av äldre och historiska byggnader samt moderna nyproduktioner.

Vi är utbildade och auktoriserade

 • Utbildade och auktoriserade enligt PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER
 • Certifierad fasadentreprenör genom Mur & Putsföretagen.
 • Certifierad Weber fasadentreprenör Murning & Putsning Klass 1.
Referenscase - Gustav Vasa Kyrka
Fasadrenovering
 • Renovering av gammal puts
 • Tvättning, lagning och avfärgning
 • Tilläggsisolering
 • Reparation av tegelfasader
Balkonger
 • Renovering av balkonger, omgjutning och underhåll
Övriga tjänster
 • Murning och renovering av skorstenar
 • Plattsättning
 • Renovering av badrum och kök
 • Utbyte av gamla och insättning av nya klinkers och kakel

Gustav Vasa Kyrka

Stockholm 2016-2017

Gustav Vasa kyrka ligger vid Odenplan i Stockholm. Kyrkan ritades i början av 1900-talet av arkitekten Agi Lindegren och uppfördes av byggmästare O. Lindegren. Murarna är av putsat tegel och kupolens stomme är av trä. Portaler och kapitäl är av huggen kalksten.

2016 fick vi uppdraget att blästra, putslaga och måla kyrkans fasad med KC-färg, och kyrkan stod sedan färdigställd våren 2017.

Fler bilder och info i vårt referensbibliotek

Vi satsar på miljö och kvalitet!